Schoolexamens colegio arubano beginnen woensdag 1 april 20202020/03/23

Schoolexamens colegio arubano beginnen woensdag 1 april 2020 (pdf)

De Schoolexamens (SE’s) van Colegio Arubano beginnen op woensdag 1 april 2020 en worden een week later afgesloten. De school neemt maatregelen om de examens
in een gezonde omgeving af te nemen, conform de gezondheidsrichtlijnenen -adviezen van de Directie Volksgezondheiden de Inspectie van het Onderwijs.

Dat schrijft de rector van Colegio Arubano in een brief aan de eindexamenkandidaten havo en vwo en hun ouder(s) of verzorger(s). In een normale situatie waren de Schoolexamens 23 maart van start gegaan, maar vanwege de Coronacrisis zi jn deze uitgesteld.

Het afnemen van de schoolexamens is van groot belang, omdat de leerlingen het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) niet mogen maken als het SE niet is afgesloten. De Minister van Onderwi js dr. R. Lampe heeft daarom benadrukt dat de schoolexamens door moeten gaan. Het College voor Toetsen en Examens (CVTE) in Nederland kiest er vooralsnog voor om de CSE’s volgens planni ng te laten doorgaan. Aruba is afhankelijk van de beslissingen van het CVTE.

De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor de inrichting van de examenlokalen. Zo mogen er niet meer dan 10 leerlingen in een lokaal zijn, moet er een afstand zijn van 1,5 meter tussen leerlingen, tafels en stoelen én moeten lokalen, stoelen en tafels worden gereinigd na elk examen. Leerlingen en surveillanten kunnen gebruik maken van handschoenen en mondkapjes.