Van de basisschool

Toelatingseisen Ciclo Basico 1

 1. Doorstroomtoets met havo-resultaat
 2. Rapportcijfers van de vijfde en de eerste twee rapporten van de zesde klas
 3. Het schooladvies (havo-advies)
 4. Leeftijd: de leerling mag bij de toelating van het eerste schooljaar in CB1 niet
  de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.

ad 2.: Rapportcijfers van de vijfde en de eerste twee rapporten van de zesde klas:

 • Het cijfer van het eindrapport voor Nederlandse taal in klas 5 samen
  met het gemiddelde cijfer van het eerste en tweede rapport voor
  Nederlandse taal in klas 6 moet gemiddeld minimaal een 7,5 zijn.
 • Het cijfer van het eindrapport voor rekenen in klas 5 samen met
  het gemiddelde cijfer van het eerste en tweede rapport voor rekenen
  in klas 6 moet gemiddeld minimaal een 7,5 zijn.
 • Het gemiddelde cijfer voor de zaakvakken of wereldoriëntatie
  moet minimaal een 6,0 (geen 5,5) zijn.

ad 3.: Schooladvies:

 • Bij de aanmelding geeft het hoofd van de basisschool een havo-advies.

Colegio Arubano behoudt het recht leerlingen toe te laten rekening houdend
met de capaciteiten van de school.

Handleiding voor nieuwe leerlingen CB1

Late of zij-instromers
Leerlingen die niet worden toegelaten gaan waarschijnlijk naar de mavo. Mocht blijken dat het toch om een havo-vwo-leerling gaat, dan kan aan het einde van een schooljaar opnieuw worden verzocht om over te stappen naar Colegio Arubano. Natuurlijk kan een leerling eerst de andere studie afronden, zodat hij de overstap maakt met een diploma op zak.