AANVRAAG VAN STUDIEFINANCIERINGEN

Zowel de Arubalening als de Nederlandse studiefinanciering zijn dit jaar veranderd in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is de brochure over de Arubalening ‘nieuwe stijl’ met ingang van augustus 2015. En bekijk hier het overzicht van de veranderingen bij de Nederlandse studiefinanciering.

Er zullen geen formulieren meer aan de school worden geleverd, men zal die moeten downloaden van de website www.ea.aw voor de Arubalening en van www.duo.nl voor de Nederlandse studiefinanciering.

Advies van de decanen: ga eerst de aanvraag voor de Arubalening afronden (deadline 16 januari), begin daarna pas met de aanvraag van de Nederlandse studiefinanciering.

Voor aanvraag van de ARUBALENING, moet men dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en samen met de vereiste documenten (zie hieronder) voor 16 januari inleveren bij Afdeling Studiefaciliteiten bij Directie Onderwijs op Cumana. Dit is het formulier om een persoonsnummer aan te vragen bij de SIAD.

Documenten Arubalening

Voor het aanvragen van de NEDERLANDSE STUDIEFINANCIERING moet men dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar Nederland voor 1 mei. Voor de aanvullende beurs dient ook het formulier Verklaring inkomstenbelasting te worden uitgeprint, ingevuld door de aankomende student, ingeleverd bij de Belastingdienst en na terugontvangst te worden meegestuurd met de formulieren aanvraag studiefinanciering.
Hier vind je de Instructie invullen aanvraag DUO.

Wacht nog met het aanmelden van een studie via studielink.nl, totdat de instructie hierbij is verspreid door het decanaat.