AANVRAAG STUDIELENINGEN

Zowel de Arubalening als de Nederlandse studiefinanciering zijn dit jaar veranderd in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit is de brochure over de Arubalening ‘nieuwe stijl’ met ingang van september 2015. En bekijk hier het overzicht van de veranderingen bij de Nederlandse studiefinanciering. Wat de Arubalening betreft:

Het rentepercentage wordt 3% (was 6%).

Nieuw bij de Arubalening wordt dat een student twee opties heeft:
a) een startpakket voor alleen het eerste jaar, in de volgende jaren geen Arubalening meer.
b) een lening van meerdere jaren (6), waarbij in het eerste jaar het hoogste bedrag wordt betaald. Voor de USA & Canada is de looptijd 4 jaar.
.
Wie in Nederland gaat studeren kan een startpakket van 15.000 florin nemen of 6 jaar lenen. In het eerste semester (half jaar) ontvangt men dan 15.000 florin. Van dit bedrag wordt de ticket naar Nederland, de verzekering en dergelijken betaald. Het resterend bedrag wordt per semester uitbetaald, steeds 3181 florin. De totale lening is 50.000 florin (was 72.000). Let wel: de Arubalening is een aanvulling op de Nederlandse studiefinanciering van DUO.
.
Wie op Aruba gaat studeren (IPA en de Universiteit van Aruba), kan een startpakket nemen van 10.000 florin. Wie inwonend is (bij de ouders blijft wonen) en tot 6 jaar wil lenen krijgt het eerste semester 10.000 en daarna per semester 4545 florin. Totale lening: 60.000 florin.
Voor uitwonende studenten zijn de bedragen 10.000 in het eerste semester, daarna per semester 6727 florin. Totale lening: 84.000 florin.
.
Ook voor studenten die in de Regio (waaronder Curaçao) en Europa gaan studeren is er het startpakket van 15.000 florin. Wie tot 6 jaar wil lenen krijgt het eerste semester 15.000 en daarna er semester 7909 florin. Totale lening: 102.000 florin.
.
Voor studenten die in de VS of in Canada gaan studeren is er het startpakket van 15.000 florin. Wie tot 4 jaar wil lenen krijgt het eerste semester 15.000 en daarna per semester 12.428 florin. Totale lening: 102.000 florin.
.
Nieuw is verder dat ook eerstejaars studenten die geen Arubalening nemen zonder verdere kosten kunnen deelnemen aan de opvang in Nederland door de studiementoren van het Arubahuis.

Er zullen geen formulieren meer aan de school worden geleverd, men zal die moeten downloaden van de website www.ea.aw voor de Arubalening en van www.duo.nl voor de Nederlandse studiefinanciering.

Voor aanvraag van de ARUBALENING, moet men dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en samen met de vereiste documenten (zie hieronder) voor 30 januari inleveren bij Afdeling Studiefaciliteiten bij Directie Onderwijs op Cumana. Dit is de link naar het (interactieve) formulier voor aanvraag persoonsnummer bij de SIAD.

Documenten Arubalening

Voor het aanvragen van de NEDERLANDSE STUDIEFINANCIERING moet men dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar Nederland voor 1 mei. Voor de aanvullende beurs dient ook het formulier Verklaring inkomstenbelasting te worden uitgeprint, ingevuld door de aankomende student, ingeleverd bij de Belastingdienst en na terugontvangst te worden meegestuurd met de formulieren aanvraag studiefinanciering. In geval van een ouder die weigert financieel bij te dragen in de studiekosten van de student, dan moet er daarvoor een formulier worden in gevuld en opgestuurd. Benader hiervoor een van de decanen.

Aanmelden voor studies in Nederland kan uitsluitend gedaan worden via www.studielink.nl. Gebruik hiervoor de INSTRUCTIE die door het decanaat is verspreid.