Welkomswoord van de rector

Geachte ouders en beste leerlingen,

Aan het begin van het schooljaar heet ik u en jullie hartelijk welkom op onze school. Het is natuurlijk even wennen zo’n eerste week, maar als ik over het schoolplein loop, dan zie ik dat iedereen weer snel weet hoe alles in elkaar zit.

Een speciaal woord van welkom natuurlijk aan onze leerlingen in Ciclo Basico 1. Voor hen is echt alles anders. Ook u, de ouders van deze leerlingen, heet ik van harte welkom op onze school. Ik moet u zeggen dat ik een bevoorrecht mens ben dat ik een klas van CB1 mag lesgeven. Erg leuk (en leerzaam voor iemand die alleen maar in het Nederlandse onderwijs heeft gewerkt).

Ik spreek mede namens de Raad van Toezicht de wens uit dat u een goed schooljaar krijgt en dat er goede contacten zullen komen tussen ouders en school. Natuurlijk, er kunnen altijd een aantal dingen zijn waar u het niet mee eens bent. Neemt u in zo’n geval contact op met de verantwoordelijke mentor en/of conrector zodat mogelijke conflicten snel opgelost kunnen worden.

Wij van onze kant willen u graag u van alles op de hoogte houden van wat er in en rondom de school gebeurt. Natuurlijk moet u onze site raadplegen, maar maandelijks zullen wij u door middel van een Mededelingenblad (wordt via de mail verspreid) op de hoogte houden van alle gebeurtenissen in en rondom de school.

Namens Raad van Toezicht, directie en alle medewerkers,

Hans Timmermans

Hans Timmermans