AANVRAAG NEDERLANDSE STUDIELENING

Logo 55

Zowel de Arubalening als de Nederlandse studiefinanciering zijn dit jaar veranderd in vergelijking met de voorgaande jaren. Er zullen geen formulieren meer aan de school worden geleverd, men zal die moeten downloaden van de website www.duo.nl voor de Nederlandse studiefinanciering.

logo_tcm6-42242

Voor het aanvragen van de NEDERLANDSE STUDIEFINANCIERING moet men dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar Nederland voor 1 mei. Voor de aanvullende beurs dient ook het formulier Verklaring inkomstenbelasting te worden uitgeprint, ingevuld door de aankomende student, ingeleverd bij de Belastingdienst en na terugontvangst te worden meegestuurd met de formulieren voor de aanvraag studiefinanciering. Deadline voor de ontvangst van de papieren: 1 mei 2015.
In geval van een ouder die weigert financieel bij te dragen in de studiekosten van de student, dan moet er daarvoor een formulier worden in gevuld en opgestuurd. Benader hiervoor een van de decanen.

Aanmelden voor studies in Nederland kan uitsluitend gedaan worden via www.studielink.nl. Gebruik hiervoor deze INSTRUCTIE die door het decanaat is verspreid. Deadline: 1 mei 2015.