Historie


Colegio Arubano werd in 1959 opgericht door de Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (S.M.O.A.) die op haar beurt weer in het leven was geroepen door het Bisdom Curaçao. Het werd destijds een vijfjarige rooms katholieke hbs, aanvankelijk met enkele klassen gevestigd in een barak en andere tijdelijke onderkomens bij het Maria College. Bisschop monseigneur Holterman kwam op 7 september van dat jaar de school persoonlijk inwijden. De eerste directeur was, net als praktisch het gehele corps leraren, uit Nederland afkomstig. En er was een pater bij als moderator.


Het huidige gebouw aan de Vondellaan werd drie jaar later geopend, nog zonder het twee-verdiepingsgebouw dat begin jaren ’70 verrees. In 1963 kwam Mgr. Holterman het gebouw inzegenen. In de jaren ’60 kreeg de school tot twee maal bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernard.


In 1972 kreeg Colegio Arubano zijn eerste Arubaan als rector: Richard Harms. Hij werd in 1979 opgevolgd door Dolf Hoevertsz, waarna Hector Kolfin van 1993 tot 2010 het rectorschap vervulde. Toen hij met pensioen ging nam Jossy Tromp een jaar het stokje over, waarna Hans van Tuijl als interim-rector voor twee jaar werd aangesteld. Na zijn vertrek in 2013 werd Jossy Tromp weer rector tot zijn pensioenering in 2015. Aan het begin van het schooljaar 2015 – 2016 werd Hans Timmermans rector. Hij vertrok voortijdig, begin 2016. Sindsdien is het rectorschap vacant gebleven.


In 1977 werd in San Nicolas een dependance opgericht voor de onderbouwklassen voor leerlingen die ‘p’ariba di brug’ wonen. Nigel Matthew werd daar de eerste schoolleider waarna Johnny Fingal in 2002 het roer overnam. Vanaf schooljaar 2012-2013 valt de dependance niet meer onder de SMOA maar onder de Dienst Publieke Scholen. Hubert Goedgedrag is rector.

Colegio Arubano heeft in zijn geschiedenis de ontwikkelingen van het Nederlandse onderwijs gevolgd: eind jaren ’60 werd de ‘Mammoet’ ook hier ingevoerd, verdween de hbs en werd het vervangen door de schooltypes havo en vwo Daarnaast heeft het tot aan de onderwijsvernieuwing van het afgelopen decennium een driejarige havo bovenbouw gekend voor instroming van leerlingen met een mavo-diploma, de zgn. E-klassen. Naar aanleiding van de Basisvorming in Nederland heeft ook Aruba zich in de jaren ’90 bezonnen op eigentijdse en op Arubaanse leest geschoeide onderwijsvernieuwing. Daarvoor werd de Stuurgroep Herstructurering Avo (de SHA) opgericht die ruim 10 jaar bezig is geweest met het ontwikkelen van de Ciclo Basico, gevolgd door de Ciclo Avansa. Nieuwe vakken werden ingevoerd, zoals het Papiamento, andere werden afgeschaft, zoals het Frans, vakkenpakketten werden vervangen door profielen en de leraren werden omgeschoold om het ‘nieuwe lesgeven’ hier gestalte te geven.

Colegio Arubano is in de afgelopen 50+ jaar als enige havo/vwo school op het eiland gegroeid tot ca. 2500 leerlingen en ver over de 100 docenten. Er wordt dagelijks hard gewerkt om de uitdagingen van de veranderde jeugd en maatschappij het hoofd te bieden, om een oplossing te vinden voor knelpunten zoals lokalentekort, achterstallig onderhoud aan de gebouwen, absenteïsme en een te laag percentage geslaagden voor de eindexamens. Maar de school, de docenten en de alumni genieten een behoorlijk aanzien in de Arubaanse samenleving.


De geschiedenis van 50 jaar Colegio Arubano (1959 – 2009) is uitgebreid weergegeven in het Lustrumboek dat ter gelegenheid van deze mijlpaal werd samengesteld. Het is te krijgen in de Arubaanse boekhandels en bij de school.