Schoolboeken

Huren via het boekenfonds of zelf kopen?

Huren via het boekenfonds
Het boekenfonds verhuurt boeken en leermaterialen tegen een redelijke prijs. De bestelde boeken worden altijd verstrekt in de vereiste druk.

Om als huurder de boeken in goede staat te houden gelden de volgende regels:

  • de boeken worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekaft uitgereikt;
  • het is niet toegestaan om te schrijven in een boek en de kaft moet altijd in orde zijn;
  • bij slordig gebruik van de boeken kan de huurder worden uitgesloten van het boekenfonds;
  • boeken die door slordig gebruik onbruikbaar worden, moeten worden vergoed door de huurder.

Omdat het boekenfonds niet op subsidies van de overheid hoeft te wachten, kan het tijdig nieuwe methodes introduceren. Dit zorgt voor een goede aansluiting op het hoger onderwijs in het buitenland.
De prijs van het boekenpakket is per leerjaar verschillend en varieert in de bovenbouw per vakkenpakket. De huurprijs houdt rekening met een levensduur van minimaal drie schooljaren. Bij de uitreiking van het boekenpakket aan het begin van het schooljaar ontvangt de huurder een lijst van de uitgereikte boeken, waarop een indicatie staat vermeld van de kosten voor dat pakket.
In november van het lopende schooljaar ontvangt elke ouder twee rekeningen: één voor de ouderbijdrage en één voor het boekenfonds. Beide rekeningen moeten betaald zijn voor 1 februari van het betreffende schooljaar. Als de betaling problemen oplevert, moet contact worden opgenomen met de financiële afdeling van SVOA voor een betalingsregeling.

Zelf aan te schaffen boeken en ander studiemateriaal
Niet alle benodigde boeken kunnen bij het boekenfonds worden gehuurd. Een lijst van boeken en andere studiematerialen die door de leerlingen zelf aangeschaft moeten worden, treft u aan in dit pdf-document.

Niet kopen via het boekenfonds
Ouders kunnen de lijst met voorgeschreven boeken ook bij het boekenfonds halen en zelf de materialen bestellen en betalen. In dat geval kunnen ze de boeken aan het eind van het jaar eventueel weer verkopen. Het risico dat een titel of druk van een leerboek wordt vervangen is niet ondenkbaar. Leerlingen zijn verplicht de juiste leerboeken van de juiste druk tot hun beschikking te hebben.