Regeling schoolexamen

In de volgende files vind je informatie over de regelingen die te maken hebben met het schoolexamen en de programmering van verschillende onderdelen in het examenjaar 2022-2023.