Voorlichtingsavond voor Studies en Beroepen

Een van de hoogtepunten op het programma van het decanaat is de Voorlichtingsavond voor Studies en Beroepen. Deze voorlichtingsavond vindt jaarlijks in oktober of begin november plaats, ongeveer een maand voordat de aankomende studenten hun studiekeuze gemaakt moeten hebben om die op te geven bij aanvraag van de studiefinanciering.

Op de voorlichtingsavond kunnen er panels bezocht worden van jonge ‘professionals’, veelal oud-leerlingen van Colegio Arubano, die over hun studie en hun beroep vertellen. Ook jonge leraren van de school zelf nemen hieraan deel. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen van het eiland of daarbuiten vormen ook vaak een panel. Een panel kan bestaan uit een of meerdere personen. Bij de presentaties wordt vaak gebruik gemaakt van Powerpoint Presentaties. Leraren van de school begeleiden de panels die bestaan uit gasten van buiten de school.

Het format van de panelavond heeft in de loop der jaren verandering ondergaan; momenteel kunnen leerlingen en hun ouders drie panels van 45 minuten bezoeken, gevolgd door 15 minuten om van panel (en dus van lokaal) te wisselen. Er zijn elk jaar ruim dertig panels waaruit gekozen kan worden: de best bezochte panels zijn meestal die over Geneeskunde, Psychologie, Accountancy en Studie in Amerika. Ook Verloskunde, Piloot en Economische studies mogen zich in een grote belangstelling verheugen.

De Universiteit van Aruba met haar vier faculteiten, de EPI met het Further Studies Program van de sector Hospitality en de IPA met de lerarenopleiding zijn onderwijsinstellingen die jaarlijks van de partij zijn. Het Hospitaal met zijn interne opleiding voor Verpleegkundige is er ook altijd bij.

Voor het decanaatsteam, voor de leraren die de panels begeleiden en voor de oud-leerlingen die zo weer eens op school terugkomen, is deze avond tevens een feest van weerzien van oude bekenden. Dat het bezoeken van deze voorlichtingsavond de leerlingen inspireert om te werken aan hun studiekeuze mag blijken uit een verhoging van het bezoek aan het decanaat in de dagen en weken volgend op deze avond.