Stichting Sociaal Fonds Colegio Arubano

Het doel van de stichting is om : “ leerlingen met ouders die financieel minder draagkrachtig zijn te helpen in de primaire levensbehoeften. Op deze manier wil de stichting deze leerlingen helpen aan het succesvol afronden van de studie op Colegio Arubano”.

Al begin jaren tachtig constateerden leerkrachten van het Colegio Arubano dat sommige leerlingen niet optimaal de lessen konden volgen bij gebrek aan financiële middelen. Sommigen moesten zelfs de school verlaten omdat zij thuis moesten bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Om leerlingen in dit soort situaties te helpen, hebben leerkrachten een sociaal fonds in het leven geroepen.

De stichting krijgt naast de maandelijkse bijdrage van leerkrachten en niet onderwijzend personeel van het Colegio Arubano, ook van bedrijven en andere service clubs regelmatig donaties. Daarmee kan de stichting ouders helpen met de betaling van boekengeld en ouderlijke bijdrage en andere kosten die met school te maken hebben.

Om in aanmerking te komen voor hulp moet er een verzoek ingediend worden aan het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Colegio Arubano, Vondellaan 14. Alle verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Het Sociaal Fonds is te bereiken via sociaal.fonds@colegioarubano.aw

Donaties aan de stichting zijn hoognodig en natuurlijk welkom op: bankrekeningnr RBTT 13.85.224 onder vermelding van donatie Stichting Sociaal Fonds Colegio Arubano.