Commissie van Beroep SMOA

Op 14 juni 2017 is de Commissie van Beroep voor het Voortgezet Onderwijs krachtens artikel 50,
lid 1, van de Landsverorderdening voorgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103, hierna: Lv. VO),
in haar nieuwe samenstelling bijeengekomen.

Zij bestaat uit de volgende personen:
 

Mw. mr. Nancy S. Gravenstijn Lid ex art. 51, lid 1, Lv. VO, gekozen door het bestuur van de SMOA
Mw. mr. Jeannice M.R.F. Scheper Lid ex art. 51, lid 1, Lv. VO, gekozen door het bestuur van de SMOA
Mw. mr. A.J. Rasmijn-Marval Lid ex art. 51, lid 1, Lv. VO, gekozen door het personeel van de SMOA, tevens Secretaris
mr. Clinton R. Foy Lid ex art. 51, lid 1, Lv. VO, gekozen door het personeel van de SMOA
mr. J. Ronald Tchong Voorzitter, ex art. 51, lid 1, Lv. VO, gekozen door de vier leden hiervoor vernoemd