Leerplicht

Op Aruba is de leerplicht in werking getreden. Hiermee heeft de staat de verplichting om de rechten van ieder kind, dat onder de Arubaanse wet valt, te realiseren en te waarborgen. Ieder kind van 4 tot en met 16 jaar, dat op Aruba woont, is leerplichtig.

Het is belangrijk dat de jeugd zich ontwikkelt en goed is voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarbij speelt onderwijs een centrale rol. Onderwijs is nodig zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en in de maatschappij goed kunnen functioneren. Het recht op onderwijs is één van de fundamentele rechten van het kind.

Onderwijs is van groot belang voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Door regelmatig naar school te gaan, ontwikkelt het kind sociale contacten en voorkomt het ook dat het in verval raakt.

In verband hiermee vragen wij uw aandacht voor de volgende links:
Vakantierooster
Landsverordering invoering leerplicht
Toelichting Leerplichtwet voor ouders

Splicacion di enseñansa obligatorio pa mayor

Voor het aanvragen van vrijstelling wegens bijzondere omstandigheden en voor leerlingen die gaan deelnemen aan international sportwedstrijden, culturele activiteiten of schoonheidsevenementen leze men de volgende brochures:
Toelichting vrijstelling sport, cultuur etc.

Richtlijnen m.b.t. aanvraagformulieren van BLP

Guia pa yena formulario di dispensacion
Uitleg systeem formulieren vrijstelling
Sample aanvraagformulier vrijstelling