Twee leerlingen door naar de tweede ronde: COLEGIO ARUBANO SCOORT IN BIOLOGIE-OLYMPIADE 20202020/03/01

 

Ferghall Vlaun en Charissa Wolff uit VWO-6 van Colegio Arubano zijn twee van de 150 deelnemers die doorgaan naar de tweede ronde van de Nederlandse Biologie Olympiade (NBO). Aan de eerste ronde deden 7.986 leerlingen mee, afkomstig van 266 scholen. ColegioArubano is één van de twee scholen buiten Nederland die hebben meegedaan.

 

De Nederlandse Biologie Olympiade (NBO) wordt al 30 jaar jaarlijks georganiseerd en is een soort “Kampioenschap voor de biologie”. Colegio Arubano doet sinds 2016 mee. Leerlingen wordt op school in twee rondes schriftelijke en praktische vraagstukken voorgelegd. De winnaars gaan door naar de Internationale Biologie Olympiade, die dit jaar in Japan wordt gehouden. Voor de onderbouw klassen (tot en met de derde klas) wordt een Biologie Olympiade Junior georganiseerd. Faith Felicia uit HAVO-3 en Angelie Farrouit VWO-3 behoorden tot de beste kandidaten van deze Olympiade. 

Planten, erfelijkheid en ecologie
De vragen uit de eerste ronde zijn algemeen van aard. Van vraagstukken over planten, biochemie en microbiologie tot erfelijkheid en ecologie. De docenten moesten het werk nakijken en een scan van de beste 5 leerlingen per klas of groep opsturen.
De tweede ronde is van 6 – 10 april en gaat over planten. De deelnemers moeten op school een schriftelijke toets maken en een studiedag aan de Vrije Universiteit Amsterdam volgen. De leerlingen bereiden zich op de toets voor met behulp van de studiebundel “Planten en zo”.

Biology Hall of fame
De leerlingen van Colegio Arubano die deelnamen aan de Olympiade hebben een poster van zichzelf gekregen, die is bewerkt in de NBO-poster. Een kopie hiervan komt te hangen in de “Biology Hall of fame” van Colegio Arubano. Ook krijgen zij een Aloëvera plantje in een Colegio-mok, als teken van “Colegiaan-zijn” en als aanmoediging om op creatieve wijze meer groen te planten.