SLAGINGSPERCENTAGES COLEGIO ARUBANO: HAVO: 66 %; VWO: 90 %2020/05/20

Examens met succes online afgenomen:

SLAGINGSPERCENTAGES COLEGIO ARUBANO: HAVO: 66 %; VWO: 90 %

Vandaag heeft Colegio Arubano aan 300 havo- en 92 vwo-leerlingen bekendgemaakt wie na het eerste tijdvak het diploma heeft behaald. Het percentage geslaagden bij de havo is 66 % en bij het vwo 90 %. Vorig jaar slaagde na het eerste tijdvak 58% bij de havo en 72% bij het vwo. Voor het eerst in de geschiedenis van de school zijn bijna alle examens online afgenomen.

Leerlingen die nu nog niet geslaagd zijn, kunnen volgende week voor 2 vakken herkansen. Op 4 juni krijgen zij de uitslag. Vorig jaar slaagde na het tweede tijdvak 70% van de havo- en 78% van de vwo-examenkandidaten.

Dit jaar is een bijzonder examenjaar vanwege de Coronacrisis. In maart besloot de minister van Onderwijs van Aruba, in navolging van Nederland, dat er geen centraal schriftelijk eindexamen afgenomen zou worden. Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de schoolexamens. Dit verschil heeft geen invloed op de waarde van het diploma en de mogelijkheden om vervolgonderwijs aan een HBO of universiteit te gaan volgen.

Een ander verschil met voorgaande jaren is dat het door de coronamaatregelen van de overheid onmogelijk was om de examens op school af te nemen. Daarom zijn de examens voor de meeste vakken online afgenomen. Het schoolexamen van de verplichte vakken Nederlands, Engels en wiskunde is door alle 392 leerlingen online afgenomen. Ook voor de andere vakken in het pakket maakten de leerlingen het examen achter de computer, meestal via exam.net. De surveillance vond plaats via Google Meet.

Een woord van dank aan de Colegio docenten die in de examenkandidaten heeft weten te geloven. Aan de ouders van de examenkandidaten die hun kind zijn blijven motiveren. Aan de examenkandidaat voor hun geduld de laatste maanden waar veel onduidelijkheden waren. En een speciale dank aan alle docenten tot aan het voortgezet onderwijs die elk een steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de havo en vwo geslaagde 2020.