Het Colegio Arubano vernieuwt! (digitalisering)2018/02/14

 

Het Colegio Arubano vernieuwt! De school werkt aan digitalisering, de kwaliteit van onderwijs, betere huisvesting en een gezonde financiële bedrijfsvoering. In de komende maanden verschijnen er verhalen hierover van mensen van het Colegio.
In het eerste verhaal vertelt Jerry Illes over de invoering van iPads op de school, wat bepalend wordt voor het onderwijs in de komende jaren.

Colegio Arubano enthousiast over iPad-project in 4 klassen:
OVER 5 JAAR ZIJN SCHOOLTASSEN MINDER ZWAAR

 
 
 
Nu nog sjouwen Colegio leerlingen in grote tassen kilo’s boeken met zich mee. Maar binnen 5 jaar zal dat vertrouwde beeld tot het verleden behoren. ‘Lesgeven met hulp van de iPad is in 2023 regel’, zegt Jerry Illes. ‘Boeken zijn er nog wel, maar het onderwijs zal dan vooral met digitale hulpmiddelen worden ondersteund. Deze ontwikkeling is echt niet meer tegen te houden.’

Projectleider Jerry Illes (foto): ‘De invoering van digitale middelen in het onderwijs is niet meer te stoppen.’

 
 

 

Jerry Illes is door het Colegio Arubano gevraagd om het iPad-onderwijs in goede banen te leiden, vanwege zijn ervaring en affiniteit met ICT. Hij is vanaf het begin van dit schooljaar als projectleider werkzaam op Colegio Arubano. Daarnaast werkt hij fulltime als ICT’er op basisschool Colegio Frere Bonifacius. Op die school is in de afgelopen 4 jaar met succes gewerkt aan de invoering van iPadonderwijs. Jerry is enthousiast over de resultaten van het iPadproject op het Colegio: ‘Er zijn 4 Ciclo Basico-1 klassen waarin de iPad in het onderwijs een rol speelt. Je ziet dat het onderwijs levendiger, actueler en interactiever wordt. En het sluit natuurlijk veel beter aan bij de leef- en denkwereld van de leerlingen, die allemaal in het digitale tijdperk zijn geboren.’

Docenten uit de comfortzone
Natuurlijk gaat zo’n verandering niet zonder slag of stoot. ‘Docenten moeten ervoor open staan’, zegt Jerry Illes. ‘Die worden uit de comfortzone gehaald. Het boek met tekst en plaatjes komt minder vaak op tafel, de lessen krijgen een ander karakter en de leerlingen gaan op een andere manier meedoen. Verlegen kinderen van wie je voorheen nooit hoorde, gaan zich mengen in het gesprek. De geluiden, filmpjes en andere beelden, die iedereen op het scherm voorin de klas ziet, prikkelen alle kinderen. En dat is een heel groot voordeel.’ Voor docenten van het Colegio Arubano zijn er dan ook trainingen om zich het nieuwe digitale werken eigen te maken. En om te leren omgaan met hun nieuwe rol: zij zijn meer regisseur van de klas dan de baas. ‘Deze nieuwe generatie is gewend om mee te praten. Dat gaat ook in het onderwijs duidelijk worden’, zegt Jerry.

Onderwijsminister groot voorstander van digitalisering
Jerry Illes ziet dat zijn visie op digitalisering gedeeld wordt door de politiek. ‘De nieuwe minister van Onderwijs is er een groot voorstander van. Hopelijk ziet minister Rudy Lampe mogelijkheden de benodigde financiële middelen vrij te maken. Digitalisering kost veel geld. Maar het zou toch geweldig zijn als over 10 jaar alle scholen op Aruba van moderne technologie voorzien zouden zijn!’

Duidelijkheid over gebruik telefoon en sociale media
Zijn er dan geen nadelen? Veel ouders en docenten ergeren zich er nu al groen en geel aan dat hun kinderen constant op de telefoon kijken. Jerry Illes is er duidelijk over: ‘Natuurlijk moeten er regels zijn voor het gebruik van de iPad en sociale media. In de klas moet de iPad alleen maar worden gebruikt, als deze nuttig is bij didactische werkvormen. Als dat niet zo is, komt de iPad niet op tafel. Docenten moeten daarover heel duidelijk zijn.’ Ook thuis moeten er volgens Jerry regels zijn: ‘Je moet kinderen niet het volledig beheer over de iPad en sociale media geven. Zo kun je zeggen dat de iPad er alleen voor schoolgebruik is. Als je als ouder in gesprek gaat met je kind, kom je zeker tot goede oplossingen!’