Eenmalige roosterwijziging i.v.m. Carnavalsmaandagen2018/02/07

Doordat er op de twee carnavalmaandagen (5 en 12 februari) geen school is, is besloten om op dinsdag 13 februari 2018 het lessenrooster van maandag te draaien. Dit is een eenmalige wijziging, dit om lesuitval op een maandag te spreiden.

Is uw zoon/dochter absent op deze dag, door de roosterwijziging zal het absentisme van uw zoon/dochter via mail aangegeven worden als maandag 12 februari en niet dinsdag 13 februari.

Graag vragen wij u om rekening hiermee te houden.

Zie ook de per email verzonden brief.