Cultuuronderwijs Colegio Arubano2018/04/18

 

‘Leren samenwerken en creatief zijn!’

Tot voor kort droomde Eleni Robert nog van een baan als docent geschiedenis, maar de deelname aan de schoolmusical Journey bracht haar aan het twijfelen. Nu wil zij na het behalen van het havo-examen in juni een jaar nadenken. ‘Daarna ga ik misschien naar de kunstacademie. Drama en kunst hebben alles in mijn leven volledig op zijn kop gezet.’

Niet bij alle leerlingen van het ColegioArubano die het vak Cultuur en Kunstzinnige Vorming (CKV) als examenvak hebben gekozen, is de impact van het vak op hun toekomstbeeld zo groot als voor Eleni. Maar de meeste beseffen heel goed dat CKV nuttig is in de beroepen die zij later willen uitoefenen. Zoals Naomi Duzong die graag een studie kinderpsychologie wil volgen: ‘CKV heeft ervoor gezorgd dat ik over mijn verlegenheid heen gekomen ben, zelfvertrouwen heb gekregen en voor mezelf durf op te komen. Praten met mensen gaat mij nu veel beter af. In mijn latere carrière heb ik daar heel veel aan!’

Opkomen voor jezelf
CKV-docente Femke Hooijmaaijers geniet nog steeds van de enthousiaste reacties van leerlingen op haar vak. Al 18 jaar geeft zij gepassioneerd les in kunstonderwijs op het Colegio, met een duidelijke missie: het ontwikkelen van de creativiteit bij kinderen. Zij is ervan overtuigd dat CKV een grote toegevoegde waarde heeft in de ontwikkeling tot een volwassen persoonlijkheid. ‘Kinderen leren zich te uiten, met anderen samen te werken, zich in te leven in anderen en voor zichzelf op te komen’, zegt Femke Hooijmaaijers. Zij is er trots op dat op het Colegio vanaf de eerste klas de creatieve aanleg van kinderen wordt gestimuleerd. ‘Ik hoop natuurlijk dat CKV ook als examenvak steeds populairder wordt’, zegt zij, ‘afgelopen schooljaar waren er 24 leerlingen die het vak hebben gekozen en dat aantal kan wat mij betreft nog omhoog.’

Rembrandt en Picasso
Op ColegioArubano krijgen de leerlingen vanaf de eerste klas les in dans, drama, muziek en beeldende vorming. Deze verschillende onderdelen van CKV wisselen elk half jaar, zodat de leerlingen in een divers palet aan kunstuitingen getraind worden. Tijdens de lessen wordt ook ingegaan op kunst die door anderen is gemaakt, bijvoorbeeld door Rembrandt of Picasso. ‘Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen op school inhoudelijke kennis wordt bijgebracht, van talen, wiskunde, economie, noem maar op,’ zegt Femke Hooijmaaijers, ‘daarnaast moet er op school aandacht zijn voor goed communiceren, samenwerken, kritisch nadenken en creatieve oplossingen bedenken. Dat zijn vaardigheden, waar je later veel aan hebt in alle beroepen, of je nu ingenieur, onderwijzer op verkoper wordt. Juist die vaardigheden worden bij CKV ontwikkeld. Voor later, maar ook voor nu. Kunstuitingen kunnen een uitlaatklep zijn, je mag je emoties laten zien, plezier maken en iets uitproberen. Voor jongeren tot 20 jaar is het enorm belangrijk om ook die vaardigheden te ontwikkelen.’

Eindexamens in mei
Voor Naomi Duzong en Eleni Robert is het nog even hard werken op het ColegioArubano. Op 8 mei beginnen de examens, die hopelijk het sluitstuk zijn van hun havo-opleiding. Voor CKV zijn de vooruitzichten in ieder geval goed. Voor hun optreden tijdens de musical heeft Femke Hooijmaaijersbeide meisjes met een hoog cijfer beloond. In de lessen hebben Naomi en Eleni geleerd hoe zij creatief kunnen zijn, maar ook hoe zij hun nervositeit kunnen beheersen. En dat kan bij de komende examens goed van pas komen!

De missie van Femke Hooijmaaijers (rechts op de foto) is leerlingen van
ColegioArubano te stimuleren creatief te zijn.

Leerlingen van ColegioArubano tijdens de musical Journey, die zij
maakten als examenopdracht voor de havo.