COLEGIO ARUBANO GEEFT ONDERWIJS OP AFSTAND2020/04/02

 

Door de Coronacrisis is de school al twee weken gesloten. Dat betekent niet dat er geen onderwijs wordt gegeven. Colegio Arubano heeft de crisis aangegrepen om een flinke stap te zetten in het digitaliseren van de lessen, de toetsen en de schoolexamens: onderwijs op afstand.

Normaliter lopen er even voor half 8 in de ochtend zo’n 1600 leerlingen over het schoolplein naar de lokalen. Nu is het schoolplein leeg en is het surrealistisch stil. Binnen werkte tot voor kort nog een klein groepje van schoolleiders en niet-onderwijzend personeel – op gepaste afstand van 2 meter van elkaar – aan maatregelen om de schoolactiviteiten op een andere manier te verzorgen.

Goede afronding schooljaar 2019-2020
De uitdagingen zijn enorm. Het schooljaar 2019-2020 moet op een goede manier worden afgerond. Eindexamenkandidaten moeten in mei het Schoolexamen-3 nog maken en de andere leerlingen moeten nog voorbereid worden op het overgangsrapport. De docenten kunnen voorlopig niet fysiek de lesstof met de leerlingen doornemen. Zeker tot 19 april is de school dicht. ‘Op afstand leren’ is daarom het motto voor de komende tijd.

Invloed op gezin en thuissituatie
In een brief aan alle ouders en leerlingen van de school schrijft de rector van Colegio Arubano, mevrouw drs. Van Loon dat zij zich ervan bewust is dat het Coronavirus en de maatregelen om het virus te bestrijden grote invloed hebben op het gezin en de thuissituatie. Zij doet een beroep op medewerking, begrip en flexibiliteit. In korte tijd heeft de school het onderwijs aangepast aan de maatregelen ‘sociale afstand’ en ‘shelter in place’, die de overheid heeft afgekondigd.

Online toetssysteem
De eerste ervaringen met het onderwijs op afstand zijn positief. De mondelinge examens Nederlands en Engels voor vwo-6 zijn via Google hangout afgenomen evenals het mondeling Papiamento voor havo-5. De sectie ICT heeft inmiddels een online toetssysteem getest, dat voor komende schriftelijke examens en toetsen gebruikt kan worden. Volgens ICT-deskundige en –docent Frank van Schuilenburg werkt het technisch allemaal, maar is er nog een capaciteitstest nodig om te weten of het ook werkt met grote groepen. Grote groepen op Colegio Arubano betekent voor bijvoorbeeld een toets Engels op Havo 4 niveau 310 leerlingen en voor CB2 251 leerlingen. Die test wordt binnenkort gedaan want Colegio Arubano laat zich niet kennen door de Coronacrisis.

Onderwijsvernieuwing
Ook in de niet-examenklassen krijgt het online onderwijs een stevige boost. De schoolleiding heeft alle docenten van handleidingen vol tips voorzien, die gebruikt kunnen worden in de lessen-nieuwe-stijl. Opdrachten, huiswerk, afspraken, powerpoints, video’s, filmpjes en ander lesmateriaal worden op Google Classroom en Magister gedeeld en via het dagrooster worden de lessen interactief besproken met de leerlingen. De schoolleiding is zich ervan bewust dat de ene docent hier ervarener en bedrevener in is dan de andere. ‘Het is een leerproces, ook voor onze docenten’, zegt de rector, ‘waarin wij hen richtlijnen geven om te onderzoeken wat bij hen past. Maar dat het onderwijs na de Coronacrisis nooit meer hetzelfde zal zijn als daarvoor, is zeker. Juist op het gebied van digitalisering leren wij nu heel veel. De pandemie is vreselijk, maar ik weet zeker dat wij er als school sterker uit zullen komen.’

Mondeling

Docent Papiamento juffrouw Zuleika Silva staat klaar om te beginnen met de mondelinge schoolexamens, totaal 49 leerlingen.

whatsapp

Ondanks de digitale wereld waarin we leven is het menselijk contact en vooral de relatie docent-leerling niet te vervangen door machines.