Brief aan: Het Bisdom van Willemstad d.t.k.v. de Bisschoppelijke Vicaris , Pastoor Andres Makowiec Het Bestuur van OCCA, t.a.v. de heer drs. Koffy2020/06/19

Brief aan Bisdom
Brief aan Bisdom
Brief aan Bisdom
Brief aan Bisdom
Brief aan Bisdom