Schoolaangelegenheden

Er zijn een paar algemene zaken waar je rekening mee moet houden als je op school bent. Neem de volgende informatie dan ook aandachtig door.

Colegio-kaart
In de loop van de eerste schoolweken ontvangt elke leerling de Colegio-kaart, die dient als identiteitskaart. Je moet deze identiteitskaart iedere schooldag bij je hebben, o.a. ter controle aan de ingangspoort door de bewakers. Ook moet je je kaart bij je hebben als je een proefwerk inhaalt en als je deelneemt aan schoolactiviteiten, zoals een sportdag of een bezoek aan het theater. Wil je boeken in de schoolbibliotheek lenen, dan kan dat uitsluitend op vertoon van je Colegio-kaart. Ook de politie kan leerlingen die zich buiten het schoolterrein bevinden vragen om hun Colegio-kaart. Kortom, zorg dat je je Colegio-kaart altijd bij je hebt!

Sportevenementen in het buitenland
Als je tijdens schooltijd aan sportevenementen in het buitenland wilt deelnemen, moet je vooraf overleggen met de schoolleiding. Hierbij geldt het volgende:

  • Je overlegt een brief van zowel je ouders (als eerst verantwoordelijke) en de sportbond, die het evenement organiseert, waaruit blijkt dat jij daarbij Aruba in het buitenland vertegenwoordigt.
  • Het formulier ‘Leerplicht’ moet worden ingevuld.
  • Zonder ‘toestemming’ van de schoolleiding wordt er geen garantie gegeven dat gemiste toetsen kunnen worden ingehaald. Deze toetsen zouden gehonoreerd kunnen worden met een 1,0.
  • Tijdens CP- of SE-weken is het voor de schoolleiding niet mogelijk om medewerking te verlenen voor deelname aan deze activiteiten.
  • Je studeert hard en regelmatig, je bent weinig absent (dus je hebt geen of nauwelijks een achterstand) en je afwezigheid heeft geen negatieve invloed op je bevorderingskans.

Bijlessen
Soms kan het nodig zijn dat je na school bijlessen krijgt. Je eigen docent kan bijlessen geven, maar dat gebeurt dan gratis. Je docent moet dan je ouders inlichten over tijdstip en plaats.

Gaat het om bijlessen tegen een vergoeding door je eigen lesgevende leraar dan geldt het volgende:

  • dit gebeurt uitsluitend op schriftelijk verzoek van je ouders;
  • toestemming van de schoolleiding is noodzakelijk;
  • de periode waarin de bijlessen plaatsvinden, moet zo kort mogelijk zijn.

Uiteraard zijn je ouders vrij in het kiezen van de bijlesdocent. Mocht de bijles een structureel karakter hebben, dan verzoeken wij je ouders om de school hierover te informeren.

Gezondheid en leerproblemen
Colegio Arubano gaat ervan uit dat haar leerlingen gezond zijn en geen leerproblemen kennen. Het is daarom belangrijk dat de schoolleiding en de mentor op de hoogte gebracht worden als dat niet het geval is. In sommige gevallen kan daar dan rekening mee worden gehouden. Wij denken onder meer aan leerlingen met lees- of woordblindheid (dyslexie), aan leerlingen die niet goed kunnen zien of horen, of die een hartafwijking, astma of suikerziekte hebben of regelmatig hyperventileren. Als je bepaalde medicijnen moet gebruiken die bijvoorbeeld je reactievermogen kunnen beïnvloeden, dan is het belangrijk dat je je mentor hiervan direct op de hoogte stelt.