Profielen

Aan het einde van het derde leerjaar kies je een specialisatie ofwel profiel. Een profiel is een voorlopige studierichting waarvoor je een aantal vakken moet kiezen. Je oriënteert je hiervoor op vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden. Interesses, capaciteiten en talenten spelen bij de keuze een grote rol. Vakken die onvoldoende blijken aan het eind van de derde klas, kunnen niet worden gekozen. Je krijgt hulp en advies bij je profielkeuze van docenten, mentor en het decanaat.

Profielopties

Een profiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het Gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen hetzelfde is, waaronder Nederlands en Engels;
  • het Profieldeel: 3 vakken;
  • het Keuzedeel: 1 vak;
  • het Vrije deel, 1 vak.
    Er is geen mogelijkheid voor een extra vak.

De HAVO heeft 7 examenvakken, de VWO 8.

Algemene informatie 2019 – 2020

De profielen voor het komende schooljaar, 2020 – 2021, zullen er als volgt uitzien:
Profielen HAVO 2020-2021
Profielen VWO 2020-2021

Voor het kiezen van CKV-profiel is er de volgende handleiding:
CKV-profiel

Voor het kiezen van Economie of Bedrijfseconomie zijn er de volgende handleidingen:
Economie
Bedrijfseconomie

Voor het kiezen van Informatica is er de volgende handleiding:
Informatica

Voor het kiezen van Wi-A dan wel Wi-B (of -D) is er de volgende handleiding:
Wiskunde A of B HAVO
Wiskunde A of B VWO