Reglement Bibliotheek/Studiezaal Colegio Arubano

Toegang
De bibliotheek/studiezaal van Colegio Arubano is vrij toegankelijk voor leerlingen van onze school. De bibliothecaris kan een leerling de toegang tot de bibliotheek/studiezaal ontzeggen.

Lenen
Het lenen van boeken is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een geldige Colegiokaart. De lener zorgt ervoor dat de te lenen boeken bij de balie geregistreerd worden. Woordenboeken behoren niet tot de reguliere uitleencollectie en kunnen in overleg met de bibliothecaris voor een korte periode uitgeleend worden.
De lener mag geen geleend boek aan derden doorlenen.

Uitleentermijn
De uitleentermijn bedraagt drie weken. Het geleende boek dient men uiterlijk op de laatste dag van de uitleentermijn in te leveren.

Verlenging
Tenzij een boek door een derde wordt gereserveerd, is verlenging van de uitleentermijn mogelijk. Dit kan aan de balie of per mail. Verlenging geschiedt telkens voor een periode van drie weken.

Maximum aantal
Het aantal boeken dat eenzelfde lener gelijktijdig in leen mag hebben, bedraagt 2.

Verantwoordelijkheid
Bij verlies of beschadiging van het geleende boek worden de kosten van vervanging of reparatie aan de lener in rekening gebracht.
Indien een lener een geleend werk niet op  tijd terugbezorgt, wordt hij/zij in verdere leenfaciliteiten geblokkeerd en is de lener boete verschuldigd. Zolang de lener in gebreke is, is hij/zij  uitgesloten van verdere bibliotheekfaciliteiten. De boete bedraagt f1 per week; na 4 weken wordt de boete verhoogd naar f10 per maand per boek.

Overige bepalingen
1. De bezoeker wordt geacht alle aanwijzingen van bibliothecaris op te volgen.

2. De bibliothecaris heeft het recht om een lener die de bepalingen van dit reglement niet nakomt (tijdelijk) van het gebruik van de bibliotheek uit te sluiten.

3. In de bibliotheek/studiezaal is het alleen toegestaan op fluistertoon met elkaar te spreken.

4. Telefoneren, discussiëren en praten is niet toegestaan.

5.  Het is niet toegestaan in groepen te werken zonder toestemming van de bibliothecaris.

6. Geluidsfragmenten op de computers en telefoons mogen alleen met een hoofdtelefoon beluisterd worden.

7. Het is niet toegestaan om te drinken of te eten. Bij de werkplekken wordt een uitzondering gemaakt voor flesjes water met afsluitbare dop.

8. Het raadplegen, produceren en|of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en|of teksten is niet toegestaan.

9. De bezoekers dienen de bibliotheek, de studiezaal, de computers en het meubilair na gebruik netjes en onbeschadigd achter te laten.

10. Bibliotheek Colegio Arubano is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Openingstijden
maandag t/m donderdag: 7.30 tot 15.00 uur
vrijdag: 7.30 tot 12 uur.

Joe Fortin
joe.fortin@colegioarubano.aw
Bibliotheek Colegio Arubano