Bibliotheek Colegio Arubano

De bibliotheek van Colegio Arubano is ook een mediatheek en een studieruimte. Hier kunnen leerlingen boeken lenen en gebruik maken van naslagwerken en computers voor hun studie. Deze ruimte is ook een studiezaal waar leerlingen individueel in alle rust en stilte geconcentreerd kunnen studeren.

Openingstijden
maandag t/m donderdag: 7.30 – 15 uur
vrijdag: 7.30 – 12 uur

Toegang
De bibliotheek is te vinden op de 1e verdieping aan het Plaza di Jos en is vrij toegankelijk voor leerlingen van Colegio Arubano op vertoon van een geldige Colegiokaart.

Boeken lenen
Boeken die geleend worden, moeten eerst aan de balie op de naam van de leerling geregistreerd worden. Voor advies en vragen over boeken kan een leerling terecht bij de bibliothecaris. De stadaard uitleentermijn van bibliotheekboeken is 3 weken. Het geleende boek dient uiterlijk op de laatste dag van de uitleentermijn ingeleverd te worden. Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk voor een periode van nogmaals 3 weken. De verlenging geschiedt aan de balie of per e-mail: bibliotheek@colegioarubano.aw. Elke lener kan maximaal 3 boeken tegelijkertijd lenen.
In overleg kunnen er meer items tegelijkertijd worden geleend. Voor boeken die na de vervaldatum worden ingeleverd, wordt er boete betaald. De lener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Bij verlies of beschadiging van een boek wordt er vervangingskosten in rekening gebracht. Indien een geleend boek niet op tijd wordt terugbezorgd en geen boetegeld is betaald, wordt de lener uitgesloten van alle bibliotheekfaciliteiten.

Studeren in de bibliotheek
Leerlingen gaan individueel te werk in de bibliotheek. Voor advies en vragen kunnen leerlingen terecht bij de bibliothecaris. De bezoeker dient zich aan de vogende regels te houden:

  1. De bezoeker wordt geacht alle aanwijzingen van bibliothecaris op te volgen. De bibliothecaris kan een bezoeker die de bepalingen van het reglement niet nakomt (tijdelijk) van het gebruik van de bibliotheek uitsluiten.
  2. In de bibliotheek is een gesprek alleen op fluistertoon toegestaan. Telefoneren en luid praten is niet toegestaan.
  3. In de bibliotheek is het toegestaan om alleen studiegerelateerde activiteiten te verrichten.
  4. In de bibliotheek werk je individueel; het werken in groepen is niet mogelijk.
  5. Geluidsfragmenten op de computers en telefoons mogen alleen met een hoofdtelefoon beluisterd worden.
  6. Op de computers mogen alleen studiegerelateerde websites geraadpleegd worden.
  7. Eten en drinken is niet toegestaan.
  8. Het raadplegen, produceren en|of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en|of teksten is niet toegestaan.
  9. De bezoekers dienen de bibliotheek, de computers en het meubilair na gebruik netjes en onbeschadigd achter te laten.
  10. De bibliotheek van Colegio Arubano is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.