Spaans

Spaans is een Moderne Vreemde Taal en wordt als zodanig op Colegio Arubano gegeven. Het is een verplicht vak in CB1, CB2, HAVO 3 en VWO 3. Daarna kun je het als profiel vak kiezen en er zelfs je profielwerkstuk over maken.

Al vanaf het 1e leerjaar krijg je te maken met de vier vaardigheden: schrijf- , spreek-, luister- en leesvaardigheid. Je bouwt ook langzamerhand een vocabulaire op in het Spaans. Deze vaardigheden worden allen getoetst in de leermethodes ‘Compañeros’ 1, 2 en 3 in de eerste 3 leerjaren. Je zult ook te maken krijgen met literatuur, in CB2 wordt er een korte roman gelezen. Hierover wordt een schriftelijke toets afgenomen en in H3/V3 wordt een specifiek boek getoetst.

Mocht je Spaans als profiel vak hebben gekozen, dan wordt in het 4e leerjaar aandacht besteed aan het verrijken van taal en grammatica op niveau B1 van de Europese Referentiekader. Er wordt gebruikt gemaakt van ‘Gramática nivel Medio B1’ en van ‘Vocabulario nivel Medio B1”. Voor het behandelen van literatuur wordt gewerkt in een speciaal gemaakte reader met literaire termen en voor het oefenen van schrijfvaardigheid wordt gewerkt in “Escritura nivel Elemental A1/A2”.
In VWO 5 wordt er aandacht bested aan zowel grammatica als woordenschat en er wordt gewerkt in ‘Reader Gramática y Literatura’ en wordt bovendien woordenschat uitgebreid met “Vocabulario nivel Avanzado”. Daarnaast wordt literatuur behandeld in een reader met literaire termen en voor het oefenen van schrijfvaardigheid wordt gewerkt in “Escritura nivel Medio/Avanzado B1/B2”.

In H4, V4 en V5 wordt een deel van je literatuurlijst voor de examenklas getoetst. De rest zul je op eigen gelegenheid moeten lezen en voorbereiden. Voor elk leerjaar geldt dat er ook teksten met vragen worden geoefend en getoetst.
In H3/V3 wordt een bepaald boek getoetst. In H4, V4 en V5 wordt een deel van je literatuurlijst voor de examenklas getoetst. De rest zul je op eigen gelegenheid moeten lezen.

In het voorexamenjaar HAVO 4 en VWO 5 wordt er een deel van de SE’s afgenomen in de vorm van een presentatie (spreek- en gespreksvaardigheid), hierbij wordt een artikel voorbereidt en gepresenteerd. In het examenjaar worden schoolexamens afgenomen in, literatuur, kijk- en luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Het Centraal Schriftelijk Examen komt vanuit Nederland en bestaat uit teksten met open vragen en vragen met multiple choice-antwoorden.

Onderwerpen Profielwerkstukken Spaans
Thema’s PWS Spaans