Spaans

Spaans is een Moderne Vreemde Taal en wordt als zodanig op Colegio Arubano gegeven. Het is een verplicht vak in CB1, CB2, havo 3 en vwo 3. Daarna kun je het als profielvak kiezen en er zelfs je profielwerkstuk over maken.

Al vanaf het 1e leerjaar krijg je te maken met de vier vaardigheden: schrijf- , spreek-, luister- en leesvaardigheid. Je bouwt ook langzamerhand een vocabulaire op in het Spaans. Deze worden allen getoetst in de leermethodes ‘Gente Joven’ 1, 2 en 3 in de 3 eerste leerjaren.

Mocht je Spaans als profielvak hebben gekozen, dan wordt in het 4e leerjaar ‘Gente Joven 4’, ‘Uso de la gramática española, nivel intermedio’ en een deel van ‘Thematische Woordenschat Spaans’ (TWS) behandeld.
In vwo 5 wordt er meer aan de grammatica gewerkt in ‘Moderne Spaanse Grammatica’ en worden de laatste hoofdstukken van TWS behandeld.

Je zult ook te maken krijgen met literatuur. In CB1 en CB2 worden er korte verhalen/korte romans gelezen. Hierover worden toetsen afgenomen.
In H3/V3 wordt een bepaald boek getoetst. In H4, V4 en V5 wordt een deel van je literatuurlijst voor de examenklas getoetst. De rest zul je op eigen gelegenheid moeten lezen.

Voor elk leerjaar geldt dat er ook teksten met vragen worden geoefend en getoetst. Je houdt bovendien presentaties in het Spaans.

In het examenjaar worden er schoolexamens afgenomen in grammatica, vocabulaire, spreek- en gespreksvaardigheid, literatuur en luistervaardigheid. Het Centraal Schriftelijk Examen komt vanuit Nederland en bestaat uit teksten met open vragen en vragen met multiple choice-antwoorden.

Literatuur

Een aantal korte verhalen/romans is digitaal beschikbaar. Je kunt ze hier downloaden als pdf-document.

Onderwerpen Profielwerkstukken Spaans
PWS SP Uitleg temas 2010