Spaans

Spaans is een Moderne Vreemde Taal en wordt als zodanig op Colegio Arubano gegeven. Het is een verplicht vak in CB1, CB2, havo 3 en vwo 3. Daarna kun je het als profielvak kiezen en er zelfs je profielwerkstuk over maken.

Al vanaf het 1e leerjaar krijg je te maken met de vier vaardigheden: schrijf- , spreek-, luister- en leesvaardigheid. Je bouwt ook langzamerhand een vocabulaire op in het Spaans. Deze worden allen getoetst in de leermethodes ‘Gente Joven’ 1, 2 en 3 in de 3 eerste leerjaren.

Mocht je Spaans als profielvak hebben gekozen, dan wordt in het 4e leerjaar ‘Gente Joven 4’, ‘Uso de la gramática española, nivel intermedio’ en een deel van ‘Thematische Woordenschat Spaans’ (TWS) behandeld.
In vwo 5 wordt er meer aan de grammatica gewerkt in ‘Moderne Spaanse Grammatica’ en worden de laatste hoofdstukken van TWS behandeld.

Je zult ook te maken krijgen met literatuur. In CB1 en CB2 worden er korte verhalen/korte romans gelezen. Hierover worden toetsen afgenomen.
In H3/V3 wordt een bepaald boek getoetst. In H4, V4 en V5 wordt een deel van je literatuurlijst voor de examenklas getoetst. De rest zul je op eigen gelegenheid moeten lezen.

Voor elk leerjaar geldt dat er ook teksten met vragen worden geoefend en getoetst. Je houdt bovendien presentaties in het Spaans.

In het examenjaar worden er schoolexamens afgenomen in grammatica, vocabulaire, spreek- en gespreksvaardigheid, literatuur en luistervaardigheid. Het Centraal Schriftelijk Examen komt vanuit Nederland en bestaat uit teksten met open vragen en vragen met multiple choice-antwoorden.

Literatuur

Een aantal korte verhalen/romans is digitaal beschikbaar. Je kunt ze hier downloaden als pdf-document.

Onderwerpen Profielwerkstukken Spaans
PWS SP Uitleg temas 2010

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak Spaans door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Ciclo Basico Leerjaar 1 Ciclo Basico Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
PLT SP CB1 ’19-20 PLT SP CB2 ’19-20 PLT SP H3 ’19-20 PLT SP V3 ’19-20 PLT SP H4 ’19-20 PLT SP V4 ’19-20 PLT SP H5 ’19-20 PLT SP V5 ’19-20 PLT SP V6 ’19-20