Persoonlijke vorming

Het vak Persoonlijke Vorming richt zich op de ontwikkeling van de leerling op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Dit gebeurt vanuit een holistische visie.

Persoonlijke vorming levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen met het oog op zorgzelfstandigheid. Zorgzelfstandigheid in de zin van het optimaliseren van het eigen welzijn. Zorgzelfstandigheid betekent dat leerlingen voor zichzelf leren zorgen. Ze leren eigen keuzes maken en de bijbehorende consequenties en verantwoordelijkheid dragen.

Persoonlijke vorming leert de leerling:

  • zorgzelfstandig te zijn;
  • de eigen gezondheid te bevorderen;
  • keuzes te maken en de consequenties te dragen;
  • de relatie tussen welzijn en de gezonde leefstijl en het maken van bewuste keuzes hieromtrent;
  • verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen en stimuleert hun zelfsturend vermogen;
  • de gemeenschapszin te ontwikkelen en bevordert het sociale gedrag.

(Overgenomen uit: het vakleerplan voor de Basiscyclus van het vak Persoonlijke vorming, projectbureau SHA)

Didactische uitgangspunten bij Persoonlijke Vorming

Bij Persoonlijke Vorming staat de leerling centraal, de leerkracht is een facilitator en begeleidt de leerling bij een proces van zelfontdekkend leren. In Persoonlijke Vorming speelt samenwerkend leren een belangrijke rol. Naast kennis van groepsdynamica is psychologie van de adolescent bij de leerkracht sterk aanbevolen. Om de doelstelling te realiseren is het een vereiste dat de leerling zich veilig voelt en dat de leerkracht openstaat voor eigen inbreng van leerlingen. Naast kennis zijn bij Persoonlijke Vorming attitude en vaardigheden belangrijke aspecten van het leerproces

Sinds het schooljaar 2008-2009 maakt het vak Persoonlijke Vorming gebruik van de lesmethode Biologie & Verzorging voor jou. Hierdoor worden de biologische aspecten van het vak benadrukt.