Papiamento

Papiamento was ooit de voertaal tussen de voormalige Benedenwindse Nederlandse Antillen. Het is een van de weinige creoolse talen die nog leeft en door alle sociale lagen van de bevolking wordt gesproken. Papiamento is ontstaan uit verschillende talen zoals het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans, West-Afrikaanse talen en de inheemse Arawakse taal. Deze klanktaal heeft een hoog prestige en is stevig verankerd in de bevolking van de ABC-eilanden. Het Papiamento op Aruba wordt etymologisch gespeld, waardoor het enigszins afwijkt van het Papiamentu op Curaçao en Bonaire waar gekozen is voor een fonetische spelling.

Feitelijk is het Papiamento de belichaming van de grote culturele diversiteit op Aruba. Het Papiamento heeft van een groot aantal volkeren die op het eiland hebben geleefd en/of daar nu nog steeds leven, elementen overgenomen.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak Papiamento door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Ciclo Basico Leerjaar 1 Ciclo Basico Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
PLT PAP CB1 ’19-20 PLT PAP CB2 ’19-20 PLT PAP H3 ’19-20 PLT PAP V3 ’19-20 PLT PAP H4V4 ’19-20 PLT PAP H5 ’19-20   PLT PAP V6 ’19-20