Papiamento

Papiamento was ooit de voertaal tussen de voormalige Benedenwindse Nederlandse Antillen. Het is een van de weinige creoolse talen die nog leeft en door alle sociale lagen van de bevolking wordt gesproken. Papiamento is ontstaan uit verschillende talen zoals het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans, West-Afrikaanse talen en de inheemse Arawakse taal. Deze klanktaal heeft een hoog prestige en is stevig verankerd in de bevolking van de ABC-eilanden. Het Papiamento op Aruba wordt etymologisch gespeld, waardoor het enigszins afwijkt van het Papiamentu op Curaçao en Bonaire waar gekozen is voor een fonetische spelling.

Feitelijk is het Papiamento de belichaming van de grote culturele diversiteit op Aruba. Het Papiamento heeft van een groot aantal volkeren die op het eiland hebben geleefd en/of daar nu nog steeds leven, elementen overgenomen.