Nederlands

De talencultuur op Aruba is fascinerend; zij leeft onder de mensen en is van invloed op het onderwijs. Op het eiland wordt voornamelijk Papiamento gesproken, naast Spaans en Engels. Er is sprake van een diversiteit aan klank en nationaliteit die de onderlinge communicatie echter niet belemmert. De jeugd ontwikkelt haar eigen manier van communiceren. In deze talige rijkdom bevindt het Nederlands zich in een bijzondere positie; als instructietaal vormt het de rode draad in het onderwijscurriculum van elke scholier. Het vak Nederlands is dus een zeer belangrijk vak.

Voor bijna alle vakken worden op Colegio Arubano Nederlandstalige methodes gebruikt en wordt het Nederlandse Centrale Examen afgenomen. In ieder leerjaar heeft het vak Nederlands daarom veel contacturen.

Er bestaan (nog) geen geschikte taalmethodes voor het vak Nederlands die voldoende aansluiten bij de situatie van de meeste leerlingen van Colegio Arubano. In de Ciclo Basico (leerjaar 1 en 2) is daarom een project opgestart dat de komende twee jaar volledig wordt uitgewerkt. Dit nieuwe taalprogramma kenmerkt zich door:

  • veelzijdig taalaanbod;
  • veel taalcontact;
  • structurele aandacht voor woordenschatuitbreiding, gebaseerd op vaktaalwoorden;
  • structurele aandacht voor specifieke taalregels;
  • gebruik van moderne media.

Een deel van het lesmateriaal in de Ciclo Basico wordt aldus ontwikkeld door de sectie Nederlands. Met dit op maat gesneden onderwijs wordt in de Ciclo Basico een gedegen basis gelegd voor de Ciclo Avansa.

In de Ciclo Avansa (leerjaar 4, 5 en 6) is het onderwijs ingericht volgens de eindtermen die opgesteld zijn voor het vak Nederlands in Nederland, hetzij met andere accenten. Er is structureel aandacht voor de communicatieve vaardigheden spreken en schrijven; bij het literatuuronderwijs komt de Nederlands-Caraïbische literatuur uitgebreid aanbod.

Nederlands blijft ook na het diploma een uitdaging. Daarom laat Colegio Arubano haar leerlingen gedurende de opleiding dusdanig groeien in hun Nederlandstalige vaardigheid, dat zij voldoende basis en vertrouwen hebben voor een succesvolle vervolgstudie aan een HBO of universiteit in Nederland.

Caribische literatuur

Tijdens de lessen over Caribische literatuur lezen we boeken van verschillende Caribische auteurs en gaan we aan de hand van secundaire literatuur nader in op de Caribische werken. Veel besproken auteurs zijn Boelie van Leeuwen en Tip Marugg. We gebruiken doorgaans de volgende artikelen over deze schrijvers:

 

Het schoolvak Nederlands

 

Hoe kan ik mijn kind helpen?