Kennis van het Geestelijk Leven en Levensbeschouwing

Het vak KGL staat voor Kennis Geestelijk Leven. Het is één van de zes nieuwe vakken in de Ciclo Basico. Het vak wordt tot aan de vierde klas aangeboden maar steeds met een andere naam.

Hoe ga jij om met keuzes maken en hoe geef jij invulling aan je geloof en het leven? Die vragen staan centraal binnen het vak KGL. Je leert om te gaan met vragen en problemen die zich in het leven kunnen voordoen en de emoties die daarmee gepaard gaan. Andere onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn gedachten over leven en dood, goed en kwaad, de relatie van de mens tot God, de medemens, de natuur en maatschappij. Het is de bedoeling dat jij geholpen wordt om je eigen identiteit op te bouwen.

In de onderbouw wordt de methode ‘Celebra Bida’ (Het leven vieren) gebruikt. Het is een concentrische methode die uit twee delen bestaat. Elk deel van de methode bestaat uit 5 hoofdstukken en elk hoofdstuk uit 5 lessen.

Leerlingen leren samen te werken om een doel te bereiken, vaardigheden te verwerven en toe te passen, kritisch na te denken over hun eigen leven en over alles wat hen omringt. De lessen helpen de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken voor zichzelf en de maatschappij. Ze leren dat ze verantwoordelijk zijn, en dus verantwoordelijkheid moeten dragen, voor genomen beslissingen

In de derde klas krijgen leerlingen een oriëntatie op verschillende onderdelen van de wereldgodsdiensten, zoals de Islam, het Christendom, het Jodendom en het Boeddhisme. Ze leggen verbanden tussen de verschillende godsdiensten en er wordt met hen ook gekeken naar de ontwikkelingen en de plaats van godsdienst in de wereld van vandaag.

In de bovenbouw wordt de basis die er in de onderbouw is gelegd verder uitgediept. Vragen en thema’s over de zin van het leven, levensbeschouwing, ethiek en ethische communicatie komen dan aan bod. Leerlingen leren een standpunt in te nemen en deze zowel mondeling als schriftelijk te verwoorden.