ICT/Informatica

Als je tegenwoordig niet met een computer kunt omgaan, dan kan dat wel eens problemen opleveren. Een wereld zonder ICT bestaat immers niet meer. Daarom biedt Colegio Arubano alle leerlingen tot het derde leerjaar het vak ICT aan.

Wat houdt dat in? Geen chat, en geen spelletjes, wel een hele hoop nuttige tips en handige weetjes. Je maakt kennis met verschillende methoden van gegevensbewerking (en -verwerking) in een tekstverwerker, een database en een spreadsheet. Je ontwikkelt dus vaardigheden, vaardigheden die nodig zijn om ICT goed te kunnen toepassen in het dagelijkse leven en je toekomstige (school)loopbaan. Je leert kortom de mogelijkheden van ICT kennen en benutten.

Door middel van ICT-onderwijs op Colegio Arubano:

  • worden leerlingen in contact gebracht met de diverse toepassingen van de computer (spreadsheet, database, tekstverwerken, presentatie, informatie en communicatie);
  • leren leerlingen verantwoord om te gaan met de computer. (Verslaving. Lichamelijke klachten, taalgebruik, ethische vraagstukken, virussen etc.)
  • leren leerlingen hoe de computer beheerd moet worden en de daarin opgeslagen informatie beschermd moet worden;
  • leert de leerling om te gaan met de informatie die hij ontvangt en verstuurt. Hij moet zich bewust worden van de veiligheid en betrouwbaarheid van informatie etc., en
  • leren leerlingen de ICT-mogelijkheden kennen in toekomstige beroepen.

Dit alles onder het motto: De techniek heeft de toekomst, maar we hebben wel mensen nodig die de techniek een handje helpen!

Onze online omgeving (DIGIT) vind je onder deze link.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak ICT of Informatica door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Ciclo Basico Leerjaar 1 Ciclo Basico Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
PLT ICT CB1 ’19-20 PLT ICT CB2 ’19-20 PLT ICT H3V3 ’19-20 PLT INF H4V4 ’19-20 PLT INF H5 ’19-20 PLT INF V5 ’19-20 PLT INF V6 ’19-20