Individu en Samenleving

Leerlingen ontwikkelen zich als persoon in allerlei sociale verbanden. Door hun levenservaring doen zij kennis en vaardigheden op waarmee zij kunnen handelen. Het vak Individu en Samenleving, kortweg I&S, kan jongeren helpen houvast te krijgen op hun persoonlijk leven en hun functioneren als burger in een democratische samenleving.

Het onderwijs in de mens- en maatschappijvakken moet de betrokkenheid van jongeren stimuleren voor gebeurtenissen, verschijnselen, personen, structuren en processen die in hun eigen omgeving, land, regio en de wereld plaatsvinden.

De doelstellingen en inhoud van I&S dienen een basis te vormen om jongeren te helpen verantwoorde keuzes te maken. Kiezen is vaak moeilijk, want dat vereist bewustwording, zelfvertrouwen, kennis, vaardigheden en houdingen die in bepaalde situaties kunnen leiden tot competente nadelen en tot het gewenste gedragsverandering. In het programma worden daarom situaties uit het persoonlijke leven van de jongeren als uitgangspunt genomen.

Ook de koppeling naar maatschappelijke dilemma’s verdiept hun inzicht en handelen bij het bepalen van hun politieke voorkeur en hun betrokkenheid bij problemen zoals armoede, discriminatie en milieuvervuiling. I&S draagt daarom bij aan het ontwikkelen van kritische en verantwoordelijke individuen die in staat zijn competent te handelen in het belang van een duurzame en vreedzame samenleving.