Frans

Op Colegio Arubano begint het vak Frans in de vierde klas van het vwo. We beginnen met spreek- en luistervaardigheid, maar uiteraard komen ook de vaardigheden Schrijven en Lezen aan bod.

Na een schooljaar Frans kun je een kort verhaal lezen, een brief schrijven, gesprekjes voeren en een gesproken tekst begrijpen. Je kunt zelfs teksten uit het CITO-examen voor VMBO begrijpen!

In vwo 5 werken we op de zelfde manier als in vwo 4.

We gebruiken de lesmethode Grandes Lignes en werken ook aan alle vaardigheden.

In vwo 6 werken we per periode aan de vaardigheden van de SE’s.

– SE1: schrijfvaardigheid (verslag)

– SE2: leesvaardigheid (mondeling in het Frans over 4 boeken)

– SE3: luistervaardigheid (KLV CITO)

– SE4: spreekvaardigheid (uitspraak, situaties en gesprek)

In de klas kijken we ook films en documentaires en thuis kan je ook met je computer aan het vak werken. Je kunt namelijk op de site van de lesmethode je woordjes leren of oefenen met de stof.

Oefening baart kunst, luidt het spreekwoord. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk op internet je spreek- en luistervaardigheid te trainen door liedjes te beluisteren en mee te zingen, films te kijken of het nieuws te volgen. Wil je tenslotte weten wat het vak Frans allemaal voor jou kan betekenen? Bekijk dan eens uitgebreid de site: www.franszelfsprekend.nl

Mogelijke onderwerpen Profielwerkstukken Frans
PWS Frans VWO6 thema’s