Engels

Engels is een internationale taal en wordt wereldwijd gesproken. Ook universiteiten en hogescholen in Nederland beginnen Engels bij verschillende opleidingen te implementeren.

Op Colegio Arubano houden we ons bezig met verschillende vaardigheden van het vak Engels, namelijk gespreks-, luister-, lees-, en schrijfvaardigheid. Deze vaardigheden komen aan bod vanaf CB1 en sluiten perfect aan bij de bovenbouw havo en vwo. Naast deze vaardigheden komen ook andere accenten en cultuurkennis van andere Engelstalige landen aan bod.

De methode die in de Ciclo Basico en Ciclo Avansa 3 wordt gebruikt is ‘American Headway’. Deze methode bestaat uit een studentenboek en een werkboek en vanaf volgend schooljaar ook uit een multi-rom voor de leerlingen. Het komend schooljaar 2012-2013 wordt een nieuwe versie van ‘American Headway’ op Colegio Arubano geïntroduceerd. Deze nieuwe versie is geschikt voor het Digitaal Schoolbord en voldoet ruim aan de ERK- normen (Europeese Referentie Kader). In de bovenbouw gebruikt men de methodes ‘Grammar in Use’ en ‘Words’, en de Examenbundel Engels. Naast de methodes krijgen de leerlingen een Lijsters boekenpakket dat uit recent verschenen literaire werken bestaat.

Hier kun je de woordenlijsten Engels H3/V3 downloaden:
unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6,
unit 7, unit 8, unit 9, unit 10, unit 11, unit 12

De sectie Engels bestaat uit een dynamisch team, dat zich bezig houdt met innovaties op het gebied van Engels en nieuwe technologieën die gebruikt kunnen worden bij het vak. Zo kunnen we de studenten van Colegio Arubano beter steunen, de lessen aantrekkelijker maken en een hoog kwalitatief onderwijs aanbieden.

Tot dit dynamische team behoren de volgende docenten:

Annette Bredie (BD), Mandy Hernandez (HZ), Vilma Lardy (LA), Laura de Cuba (LAC), Ann Navas (NV), Richelle Noël (NL), Jennifer Reyes (RE), Rieke Renfurm (RM), Claire Romney (RO), Dido Williams (WL), Claudine Zimmerman (ZI).

“Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.”

By: Oliver Wendell Holmes.