Engels

Engels is een internationale taal en wordt wereldwijd gesproken. Ook universiteiten en hogescholen in Nederland hebben al Engels bij verschillende opleidingen geïmplementeerd.

Op Colegio Arubano houden we ons bezig met verschillende vaardigheden van het vak Engels, namelijk gespreks-, luister-, lees-, en schrijfvaardigheid. Deze vaardigheden komen aan bod vanaf CB1 en sluiten perfect aan bij de bovenbouw Havo en VWO. Naast deze vaardigheden komen ook andere accenten en cultuurkennis van andere Engelstalige landen aan bod.

De methode die in de Ciclo Basico en Havo/VWO 3 wordt gebruikt is ‘New Headway’. Deze methode bestaat uit een studentenboek en een werkboek. In de bovenbouw gebruikt men de methodes ‘Grammar in Use’ en ‘Words’ en de Examenbundel Engels. Naast de methodes krijgen de leerlingen een Blackbirds boek dat in de literatuurles wordt behandeld.

De sectie Engels bestaat uit een dynamisch team, dat zich bezighoudt met innovaties op het gebied van Engels en nieuwe technologieën die gebruikt kunnen worden bij het vak. Zo kunnen we de studenten van Colegio Arubano beter steunen, de lessen aantrekkelijker maken en een hoogkwalitatief onderwijs aanbieden.

Tot dit dynamische team behoren de volgende docenten:

Arelis Dania (AD), Annette Bredie (BD), Carlene Tromp (CT), Mandy Hernandez (HZ), Vilma Lardy (LA), Ann Navas (NV), Marelli Oduber (ODB) en Dido Williams (WL).

“Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.”

By: Oliver Wendell Holmes.