Economie

Op Colegio Arubano komt het vak economie in het derde leerjaar aan bod. Bij dit vak leren we hoe gezinnen, bedrijven en de overheid omgaan met inkomsten en uitgaven. Allerlei onderwerpen komen aan de orde zoals:

  • de rol van het geld;
  • sparen en lenen;
  • leren en werken;
  • de rol van de overheid;
  • inkomen en rondkomen;
  • het kopen van producten;
  • gevolgen voor het milieu;
  • zaken doen met de overheid;
  • invloed van de overheid op bedrijven.

We gaan bij het vak economie aan de slag met aantrekkelijke methoden. Soms moet je wat opzoeken in kranten of tijdschriften, dan weer surf je op internet. Nu eens zit je wat uit te rekenen, dan weer maak je een leuk overzichtje van een aantal gegevens. Op deze manier kom je heel wat van het vak te weten. Het komt in je latere leven altijd wel van pas. Is het niet gewoon thuis, dan misschien wel in het bedrijf waar je gaat werken.

Download: Onderwerpen Economie en M&O 2012

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak Economie door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
PLT EM H3 2019-20 PLT EM V3 2019-20 PLT EC H4 2019-20 PLT EC V4 2019-20 PLT EC H5 2019-20 PLT EC V5 2019-20 PLT EC V6 2019-20