Biologie

Biologie is een schoolvak dat op Colegio Arubano in de Ciclo Avansa (vanaf de derde klassen) gegeven wordt. Biologie is de studie van het leven en van de levende wezens. Biologen houden zich bezig met vragen als: Wanneer leeft iets? Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie? Hoe planten boa’s zich voort? Waarom zijn auto’s slecht voor het milieu? Wat gebeurt er met een boterham nadat die opgegeten is?

Hier op Colegio Arubano doen de leraren biologie er alles aan om de leerling op een gestructureerde manier biologische kennis bij te brengen. De theorielessen worden vaak afgewisseld met practica.

In grote lijnen worden de volgende thema’s behandeld:

  • Algemene biologie: microscopie, DNA, gedrag, evolutie, genetica
  • Ecologie: de rol van organismen in hun milieu, planten en dieren
  • Menskunde: alles over het functioneren van de menselijke organen

In de derde klas havo en vwo is biologie verplicht. Je krijgt dan 2 lesuren biologie per week. Daarna is biologie een keuzevak. Op de havo krijg je in het 4e en 5e leerjaar 4 lesuren per week. Op het vwo krijgen leerlingen in het 4e leerjaar 4 lesuren en in het 5e en 6e leerjaar 5 lesuren per week.

Het vak biologie is handig bij verschillende vervolgopleidingen/beroepen, bijvoorbeeld: geneeskunde, laborant, biotechnicus, verpleegkundige, vroedvrouw of gewoon voor je algemene ontwikkeling.