Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Een nieuwe missie
Huidige ontwikkelingen als mondialisering, een veranderende rol van informatie en toegang tot informatie en een veranderende wereld van kennis, kunde, mentaliteit en werk, maken het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid extra relevant. Niet alleen vanwege het inzicht dat het vak leerlingen kan verschaffen in de complexe financiële en bedrijfseconomische actualiteit, maar vooral vanwege de vorming die het kan bieden om leerlingen zelfredzaam te laten functioneren en verantwoorde persoonlijke keuzes te laten maken.

Deze relevantie laat zich vertalen in de volgende missie voor het vak: Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een zelfstandig en volwaardig tweede fase (profiel) keuzevak dat:

 1. havo- en vwo-leerlingen inzicht laat verwerven in
  – het bestaansrecht en functioneren van organisaties gericht op het produceren en
  leveren van producten of diensten;
  – het eigen functioneren binnen organisaties;
 2. bijdraagt aan het eigen financieel bewustzijn.

Bij het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid gaat het vooral om:

 • het ontwikkelen van begrip over het functioneren van organisaties in een samenleving
  waarin de meeste goederen en diensten in georganiseerd verband worden
  voortgebracht;
 • de essentiële vaardigheden verwerven op belangrijke bedrijfseconomische en
  organisatorische vakgebieden;
 • het verkrijgen en vergroten van persoonlijk financieel bewustzijn om verantwoord te
  handelen voor zichzelf en voor organisaties waarin men in welke rol dan ook actief is;
 • het bijdragen aan de voorbereiding op het welslagen van een vervolgopleiding,
  respectievelijk het werkzame leven (als zelfstandige, als ondernemer of als werknemer);
 • het bijdragen aan de loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Een algemeen vormend vak
Met de nadruk op (financiële) zelfredzaamheid, initiatief en de belevingswereld van de individuele leerling als startpunt wordt het nieuwe vak een uitgesproken algemeen vormend vak. Het perspectief is leerlingen zelfredzaam te laten functioneren en verantwoorde persoonlijke (financiële) keuzes te laten maken.

Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar decentrale initiatieven krijgen een belangrijke plaats en het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat houdt dit in? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis. Dit soort privébeslissingen lijkt op het eerste gezicht af te wijken van de problematiek van een organisatie. Toch is er grote overlap. Allerlei afwegingen en technieken die bij de aanpak van organisatorische vraagstukken aan de orde zijn, kunnen ook worden benut bij financiële kwesties op privégebied. En het zelf beginnen van een ondernemingsactiviteit – ondernemerschap – valt daar weer precies tussen in.