Algemene sociale wetenschappen

De samenleving kent vele problemen en thema’s die ons dagelijks bezighouden. Denk aan de kloof tussen burgers en politiek, de invloed van televisie en sociale media op kinderen, misbruik van sociale voorzieningen of de aanpak van criminele jongeren. Al deze thema’s komen aan de orde bij het vak Algemene sociale wetenschappen, kortweg ASW, dat op Colegio Arubano in de Ciclo Basico wordt aangeboden.

Maatschappelijke problemen zijn echter per definitie complex: ze hebben te maken met opvoeding, inkomen, culturen, structuren en politieke machtsblokken. Het vak Algemene sociale wetenschappen is gericht op het begrijpen van die complexiteit.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak ASW door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Ciclo Basico Leerjaar 1 Ciclo Basico Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5
PLT ASW CB1 2019-20 PLT ASW CB2 2019-20