Algemene sociale wetenschappen

De samenleving kent vele problemen en thema’s die ons dagelijks bezighouden. Denk aan de kloof tussen burgers en politiek, de invloed van televisie en sociale media op kinderen, misbruik van sociale voorzieningen of de aanpak van criminele jongeren. Al deze thema’s komen aan de orde bij het vak Algemene sociale wetenschappen, kortweg ASW, dat op Colegio Arubano in de Ciclo Basico wordt aangeboden.

Maatschappelijke problemen zijn echter per definitie complex: ze hebben te maken met opvoeding, inkomen, culturen, structuren en politieke machtsblokken. Het vak Algemene sociale wetenschappen is gericht op het begrijpen van die complexiteit.