Algemene Sociale Wetenschappen (ASW)

Het vak ASW heeft vier moedervakken. In Ciclo Basico ligt de nadruk op de componenten tijd en ruimte; geschiedenis en aardrijkskunde. Grote vraagstukken rond onder andere globalisering, duurzaamheid, (on)gelijkheid, bevolkingsgroei en bestaansmiddelen, klimaat, natuurrampen, politiek, vrijheid, democratie, industriele revolutie, nationalisme en natiestaten, modern imperialisme en de gevolgen hiervan komen ter sprake in ASW.

De dertien thema’s die in ASW aan de orde komen zijn: de aarde in beweging, bevolking en cultuur, klimaat, landschappen, steden, op weg naar een duurzame wereld, jagen en verzamelen, het oude Egypte, Grieken en Romeinen, de renaissance, Amerikaanse- en Franse Revoluties, Burgers en stoommachines, nationalisme en modern imperialisme. Er wordt gebruik gemaakt van de Grote Bosatlas voor meer informatie rond deze thema’s.

In ASW leren leerlingen door de geografische en historische invalshoeken de wereld beter kennen en begrijpen. Het startpunt van ASW is het hier en nu, waarbij de omgeving en de actualiteit gelinkt wordt aan de leerstof. ASW versterkt de algemene wereldkennis en geeft richting aan nieuwsberichten vanuit de wereld om ons heen. Daarnaast zullen leerlingen met kennis van het verleden het heden niet alleen beter begrijpen, maar zullen ook zicht krijgen op de toekomst.