Geschiedenis

Geschiedenis gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het heden. Veel huidige (wereld)problemen hangen immers nauw samen met gebeurtenissen uit het verleden. Denk maar eens aan het Israelisch-Palestijns conflict in het Midden-Oosten of de oorlog tegen het internationaal terrorisme. Deze onderwerpen hebben een lange geschiedenis, maar zijn vandaag de dag nog steeds actueel.

Veel van de vaardigheden die je tijdens de geschiedenislessen opdoet, kun je gebruiken in een vervolgopleiding, zoals het toetsen van betrouwbaarheid van bronnen, een onderscheid maken tussen feiten en meningen, oorzaak en gevolg onderzoeken, conclusies trekken en argumenteren. Geschiedenis is niet alleen een kwestie van jaartallen uit je hoofd leren, maar ook van inzicht en verbanden leggen.

Tijdens de lessen behandel je verschillende thema’s uit de geschiedenis. Deze thema’s zijn vaak ingedeeld op regio (de geschiedenis van de Nederlandse Antillen) of periode (de jaren zestig van de 20e eeuw). In de bovenbouw maak je kennis met nieuwe onderwerpen. Daarnaast krijg je meer verbreding en verdieping van onderwerpen, waar je in de onderbouw al eens wat over geleerd hebt.

Download: Profielwerkstuk Aardrijkskunde en Geschiedenis 2012

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)

Voor ieder vak is aan het begin van het schooljaar een overzicht beschikbaar van de lesstof en de toetsen, de Programmering van Leerstof en Toetsing, kortweg PLT. In de PLT zie je per week welke lesstof behandeld gaat worden en wanneer de toetsen plaatsvinden. Ook de lesstof voor de toets wordt in de PLT beschreven.

Download de PLT voor het vak Geschiedenis door te klikken in onderstaand schema op jouw leerjaar.

Programmering van Leerstof en Toetsing (PLT)
Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
PLT GS H3 2019-20 PLT GS V3 2019-20 PLT GS H4 2019-20 PLT GS V4 2019-20 PLT GS H5 2019-20 PLT GS V5 2019-20 PLT GS V6 2019-20