Geschiedenis & Staatsinrichting

Geschiedenis gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het heden. Veel huidige (wereld)problemen hangen immers nauw samen met gebeurtenissen uit het verleden. Denk maar eens aan het Israëlisch-Palestijns conflict in het Midden-Oosten, de oorlog tegen het internationaal terrorisme of de oorlog in de Oekraïne. Deze onderwerpen hebben een lange geschiedenis, maar zijn vandaag de dag nog steeds actueel.

Veel van de vaardigheden die je tijdens de geschiedenislessen opdoet, kun je gebruiken in een vervolgopleiding, zoals het toetsen van betrouwbaarheid van bronnen, een onderscheid maken tussen feiten en meningen, oorzaak en gevolg onderzoeken, conclusies trekken en argumenteren. Geschiedenis is niet alleen een kwestie van jaartallen uit je hoofd leren, maar ook van inzicht en verbanden leggen.

Tijdens de lessen behandel je verschillende thema’s uit de geschiedenis. Deze thema’s zijn vaak ingedeeld op regio (de geschiedenis van Aruba, Latijns-Amerika of wereldgeschiedenis) of periode (de tien tijdvakken). In de bovenbouw maak je kennis met nieuwe onderwerpen. Daarnaast krijg je meer verbreding en verdieping van onderwerpen, waar je in de onderbouw al eens wat over geleerd hebt. Bovendien komt dan ook de staatsinrichting van Aruba aan bod.

Bij het maken van een Profielwerkstuk mag de leerling in overleg met de begeleider een eigen onderwerp kiezen uit de geschiedenis.