Culturele en Kunstzinnige Vorming

CKV is een verzamelnaam voor de kunstvakken Beeldende Vorming, Muziek, Drama en Dans. Het lesprogramma van Colegio Arubano is zo opgesteld dat iedere leerling al deze vakken heeft gekregen als hij of zij, met een diploma, onze school verlaat.

CKV is een vak dat een belangrijke bijdrage levert aan de algemene ontwikkeling en is daarom voor alle leerlingen verplicht tot en met de vóór-examenklas. CKV kan ook gekozen worden als examenvak in het profiel Humaniora. Dit is natuurlijk vooral belangrijk voor leerlingen die echt talent hebben en een vervolgopleiding in de Kunst willen gaan volgen. Maar ook als je bijvoorbeeld taaldocent wilt worden is het goed om CKV in je profiel te hebben. Het belangrijkste is dat je het vak leuk en interessant vindt, ook al denk je misschien dat je niet echt getalenteerd bent. Ieder van de kunstvakken heeft een eigen manier om jou je talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Dus je weet maar nooit.

Behalve dat de leerlingen zelf veel kunst maken in de lessen, wordt er ook veel over kunst geleerd. Vooral in de bovenbouw vormen kunstbeschouwing en kunst- en cultuurgeschiedenis een belangrijk onderdeel van de lessen. Je leert hierdoor kunst beter begrijpen en je gaat verbanden zien tussen de geschiedenis en het ontstaan van stijlen in de kunst. Je gaat exposities en voorstellingen bezoeken en leert hoe je naar een kunstwerk moet kijken en er een gemotiveerde mening over vormen.

CKV wordt altijd gegeven in blokuren. In de Ciclo Basico1 zijn er vier lesuren CKV. Het eerste half jaar krijg je bijvoorbeeld twee uur Beeldende Vorming en twee uur Drama en het tweede half jaar Muziek en Dans. Vanaf de tweede klas krijg je nog maar twee lesuren CKV per jaar. Omdat we telkens na een half jaar wisselen krijg je toch jaarlijks twee verschillende kunstvakken.

Als je CKV als profielvak kiest, komen daar nog eens vier extra uren bij. Behalve het theoretische examen moet je in de examenklas een praktisch examen doen. Ervaring leert dat de examenkandidaten veel plezier hebben bij de voorbereidingen voor het praktische examen. Het is natuurlijk heel spannend om een theater-/dansvoorstelling te moeten geven aan een echt publiek. Het verhaal, de kleding, de attributen en het décor moeten allemaal zelf ontworpen en gemaakt worden. Weer zal je merken hoe belangrijk samenwerking is!

Wie kunst leuk en interessant vindt en niet bang is om hard te werken kan niet falen bij CKV. Als je nog vragen hebt, kun je die altijd stellen aan de CKV-docenten. Kom maar langs in het Expressiegebouw!

POWERPOINT PRESENTATIES VOOR Havo & Vwo:

CP1 H4 profiel
Klassieke oudheid
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Classicisme
Romantiek

SE1 H5 profiel:
H5 Inleiding 19de eeuw
H5 Romantiek
H5 Realisme
H5 Fin de Siecle
H5 Hfdst.1 Inleiding 20ste eeuw
H5 Hfdst.3 De modernen en volkskunst
H5 Hfdst.4 Expressionisme

SE2 H5 profiel
H5 Hfdst.5 Reactionaire kunstrichtingen
H5 Hfdst.6 Rationalisme in de kunsten
H5 Hfdst.7 Kunst en macht
H5 Hfdst.8 Amusement

BV CP2/CP4 H4 Algemeen
H4 Hfdst.1 Modernisme
H4 Hfdst.3 De modernen en volkskunst
H4 Hfdst.4 Expressionisme
H4 Hfdst.5 Reactionaire kunststromingen
H4 Hfdst.6 Kubisme

BV CP2/CP4 V4
V4 Klassieke Oudheid
V4 Middeleeuwen
V4 Renaissance en Barok
V4 Hfdst.1 Modernisme
V4 Hfdst.3 De modernen en volkskunst
V4 Hfdst.4 Expressionisme

CP4 H4 profiel
Realisme

Fin de siècle

SE4 H5 profiel
Massacultuur overzicht beeldende kunst
Massacultuur overzicht subculturen
Massacultuur overzicht theater en film